fbpx
За връзка с нас: +359 888 912 702; +359 899 975 588

Институции

Като представители на лечебните заведения на Фондацията по здравни грижи „Вехби Коч“, ние сме изградили клинична пътна карта, ръководство и алгоритми, чрез които да осигурим прозрачни и интегрирани здравни услуги на стандартизирано ниво за качество на всички наши пациенти. Нашите медицински и административни системи се измерват и оценяват постоянно с цел осигуряване на непрекъснато развитие.

Стремим да създадем “система, базирана на качеството”, а не такава ориентирана към количеството. В резултат на това, ние отдаваме най-голямо значение на човешкия капитал, безопасното и висококачествено обслужване на пациентите, както и на ефективността на времето и разходите чрез свеждане до минимум на повтарящи се процедури.

Ние оценяваме:

  • Спазване на етичните норми при всички наши услуги
  • Услуги, ориентирани към безопасно и качествено обслужване на пациентите
  • Постоянство и непрекъснато развитие в нашите институции
  • Прозрачност на всички комуникации

American Hospital

American Hospital

American Hospital е болница за обща и интензивна медицинска помощ с 200 легла и  62 легла за интензивна медицинска помощ. Ние осигуряваме здравни услуги във всички медицински и хирургични дисциплини с изключение на стационарно Отделение по психиатрия и Отделение по трансплантация, които ще се предлагат в Университетска болница „Коч“.

Университетска болница „Коч“

Университетска болница „Коч“

Университетска болница „Коч“ е основана през м. септември, 2014 г. като болница за научни изследвания и обучение. Към 2016 г., болницата е увеличила капацитета си с 404 единични стаи за стационарно лечение и 73 сектора за интензивно медицинско лечение (366 за възрастни и 111 за деца).

Хирургичен център MedAmerican

Хирургичен център MedAmerican

Хирургичният център за амбулаторни пациенти MedAmerican, е фокусиран основно за лечение на амбулаторни пациенти е разположен върху площ от 9000 м2 с оборудване от световна класа и осигурява услуги във всички медицински дисциплини, следвайки международните стандарти за качество, благодарение на своите водещи лекари и опитен персонал за здравни грижи.

Центърът за радиационно лечение MD Anderson

Центърът за радиационно лечение MD Anderson

Центърът за радиационно лечение MD Anderson към American Hospital е първото лечебно заведение за радиационно лечение MD Anderson извън Съединените щати, което напълно копира алгоритмите и стандартите предоставени от медицински специалисти, обучени в Хюстън. С цел осигуряване на среда, където лечението е идентично на това в Хюстън, всички случаи се оценяват от лекари в главния кампус.