Адрес: бул. Христо Ботев №26, гр. София
За връзка с нас: +359 888 912 702; +359 899 975 588

Лекари

American Hospital предлага ефикасни и висококачествени здравни услуги с 33 отделения, 16 частни единици и 671 лекари.

Предлагане на актуални медицински подходи към етиката и безопасна среда. Поддържане на почтеността в здравния сектор чрез непрекъснато подобряване на качеството на здравните услуги, акцентиране върху академичните ценности и разполагане с компетентен медицински персонал.

Може да изпратите запитване за нашите лекари на тази страница.

D Blok