fbpx
За връзка с нас: +359 888 912 702; +359 899 975 588

Лекари – American Hospital

Доктор Шуле Коркмаз / Şule Korkmaz, M.D. 

Доктор Шуле Коркмаз / Şule Korkmaz, M.D.Професор по кардиология Професор доктор Шуле К [...]

Д-р Йомер Факук Юнал / Ömer Faruk Ünal M.D.

Д-р Йомер Факук Юнал / Ömer Faruk Ünal M.D. Професор уши, нос, гърло и хирургия  на главата [...]

Проф. д-р Деря Балбай / MD Derya Balbay

Проф. д-р Деря Балбай Професор по урология Дипломира се от Медицинския факултет н [...]

Д-р Сечил Бахар / Seçil Bahar, M.D.

Доктор Сечил Бахар / Seçil Bahar, M.D. Уши, нос, гърлоДоктор Сечил Бахар е родена в Кайс [...]

Професор доктор Селахатин Йозмен / Selahattin Özmen, M.D.

Професор по пластична и реконструктивна хирургия Проф. д-р Селахатин Йозмен е род [...]

Д-р Едже Дилеге/ M.D. Ece Dilege

Д-р Едже Дилеге Доцент по обща хирургия (гръдна хирургия)Д-р Едже Дилеге е роден [...]

Д-р Бану Гюнеш / Banu Güneş, M.D. 

Професор по Ревматология Д-р Бану Гюнеш започва медицинското си образование в ун [...]

Д-р А. Фахир Йозер / A. Fahir Özer, M.D. 

Професор по неврохирургия Професор доктор Али Фахир Йозер завършва Университета [...]

Проф. Режин Кебуди / Prof. Rejin Kebudi

Неврохирургия Проф. Кебуди  е родена през 1958 г. в Измир. Завършва Американски деви [...]

Д-р Еврен Келеш / Evren Keleş, M.D.

Неврохирургия Доктор Еврен Келеш е роден в Анкара през 1964 г. През 1978 г. завършва ср [...]

Д-р Тунч Йоктеноглу / Tunç Öktenoğlu, M.D.

Професор по неврохирургия Професор доктор Тунч Йоктеноглу е роден през 1964 г. в Ан [...]

Д-р Али Четин Саръоглу / Ali Çetin Sarıoğlu, M.D. 

Професор по неврохирургия Професор доктор Али Четин Сариоглу е роден в Газиантеп [...]

Д-р Мехди Сасани / Mehdi Sasani, M.D.

Професор по неврохирургия Професор Мехди Сасани е роден в Иран през 1963 г. Завършв [...]

Д-р Тунджер Сюзер / Tuncer Süzer, M.D.

Неврохирургия Професор доктор Тунсер Сюзер е роден в Elazığ през 1964 г. Той завършва [...]

Д-р Мехмет Демирхан / Mehmet Demirhan, M.D.

Професор по ортопедия и травматология Професор доктор Мехмет Демирхан е роден пр [...]

Д-р Махмут Беркман / Mahmut Berkman, M.D.

Професор по ортопедия и травматология Професор доктор Махмут Берман е роден в Ис [...]

Туджай Джентел / Tuncay Centel, M.D.

Професор по ортопедия и травматология Професор доктор  Тунджай Джентел е роден   [...]

Д-р Ефтал Гюдемез / Eftal Güdemez, M.D.

Професор по ортопедия и травматология Професор доктор Ефтал Гюдемез е роден през [...]

Д-р Айкън Шимшек / Aykın Şimşek, M.D.

Професор по ортопедия и травматология Професор доктор Айкън Шимшек е роден през 1 [...]

Д-р Онур Тетик / Onur Tetik, M.D.

Професор по ортопедия и травматология Професор доктор Онур Тетик е роден през 1967 [...]

Д-р Нил Молинас Мандел / Nil Molinas Mandel, M.D.

Професор по медицинска онкология Професор доктор Нил Молинас Мандел е родена пре [...]

Д-р Бюлент Урман / Prof. Dr. Bülent Urman

Професор по акушерство и гинекология След специализацията си по акушерство и гин [...]

Проф. Режин Кебуди / Prof. Rejin Kebudi

Проф. Кебуди  е родена през 1958 г. в Измир. Завършва Американски девически колеж, Из [...]