fbpx
За връзка с нас: +359 888 912 702; +359 899 975 588

Кои сме ние?

Фондация „Вехби Коч“

Фондация „Вехби Коч“ която е благотворителна фондация на най-голямата турска компания и участник в списъка Fortune 500, „Коч Холдинг” е основана през 1969 г. от основателя на „Коч груп“ Вехби Коч.

За съвременна и развиваща се Турция; най-основните нужди в живота за образование, здравеопазване и култура; Фондацията „Вехби Коч“ започнала да функционира основно в тези области и от основаването си, фондацията е участвала в огромен брой благотворителни каузи.

Благотворителни фондации

Здравна фондация „ФВК“

От създаването ѝ през 1969 г., фондация „Вехби Коч“ е задала нов стандарт във високите постижения във филантропията. Водена от мисията ѝ да се занимава с фундаменталните нужди на живота за модерна и развиваща се Турция, чрез поощряване на образованието, здравеопазването и културата, постиженията на фондацията включват създаването на болница от световна класа, музеи, които съхраняват и показват турската култура и елитни академични институции на всички нива.

Фонд за сестрински грижи „ФВК“

Основан през 1974 г. в опит да се решат проблемите на сестринската професия в Турция и да се подпомогне създаването на изпълними и дълготрайни решения, фондът работи като отправна точка за дейностите на фондацията, които са насочени към развитието на сестринската професия в Турция.

Подкрепа на проекти за здравеопазването

Освен нашите лечебни заведения, ние, също така, подкрепяме множество проекти в областта на здравеопазването. Това са някои от проектите, които сме подкрепили.

  • 2007 г.: Университет в Анкара, Медицински факултет, Очна болница „Вехби Коч“
  • 2002 г.: Болница за обучение и научни изследвания „Хайдарпаша Нумуне“, Център за спешна медицинска помощ „Вехби Коч“
  • 1985 г.: Болница „Хайдарпаша Нумуне“, фондация „Вехби Коч“, съоръжения за пътни произшествия и лечебни услуги от първо ниво
  • 1963 г. : Университет в Анкара, Медицински факултет, Очна банка „Вехби Коч“

Фондация „Вехби Коч“, болницата и амбулаторните услуги, обучението по сестрински грижи и проектите за развитие, наградата за здравеопазване на фондация „Вехби Коч“, дейностите подпомагащи проекти за обществено здраве, Университет „Коч“ – Факултетът по медицина, Школата за медицински сестри, и образователният и изследователски център за медицински сестри „Семахат Арсел“  всички се управляват от фондацията, която представлява най-голямата частна инвестиция в здравеопазването в Турция.

Дълги години фондация „Вехби Коч“ е подкрепяла American Hospital и през 1995 г. болницата е включена във фондацията, за да се даде пример на лечебно заведение, в което е направено огромно вложение. След 12 години на обновяване и разширяване American Hospital се е развила до здравно заведение с международен стандарт в здравните грижи.

Един от основните проекти на фондация „Вехби Коч“ в областта на образованието е Университет „Коч“. Въпреки сравнително кратката си история, Университет „Коч“ вече е един от добре установените и най-престижни университети в Турция. Факултетът по медицина на Университета „Коч“ започна прием през месец септември 2010 г.

За да допринесе за квалифицирания човешки капитал в здравния сектор и да служи на обществото в грижовна среда при международни стандарти, Университетска болница „Коч“ отвори врати през месец октомври 2014 г. като изследователската и обучаваща болница на Университет „Коч“.